Stärka hälsa välmående

Vi driver vår verksamhet med schyssta villkor för anställda och vår totala omgivning.

Stärka människors hälsa och välmående

Vår hållbarhetsstrategi
Optimera vår miljöpåverkan
Stärka människors hälsa och välmående
Främja respektfull affärsetik
Produktkvalitet / Märkningar

Ansvar för anställda och samhälle

  • Bolaget som helhet, samtliga anställda samt våra leverantörer omfattas av Code of Conduct. Kraven som uttrycks i dessa etiska regler baseras huvudsakligen på internationella konventioner som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och tillämpliga konventioner från Internationella arbetsorganisationen, FN:s barnkonvention och principerna i FN:s Global Compact.

  • En del av vårt samhällsengagemang syns i vår sponsring av lokal kultur- och idrott och även i projekt som ”Nolltolerans mot mobbning” i vår svenska skola. Vårt största enskilda bidrag går till Team Rynkeby/Barncancerfonden, där alla insamlade medel oavkortat går till barncancerforskning i de nordiska länderna. Vi stöttar och representerar även löpande i lokalt näringsliv och har dessutom medlemskap och styrelserepresentation i TMF, Svenskt Näringsliv.

  • Vi samarbetar med grund-/gymnasieskolor, högskolor och universitet, t.ex. Teknikcollege och deltar aktivt som arbetsplats för studenter under deras VFU (verksamhetsförlagda utbildning – praktikplats under universitet-/högskolestudier).

  • Ballingslöv AB arbetar strukturerat och systematiskt med samtliga processer inom ramen för ”människan”/HR. Vi mäter fortlöpande våra medarbetares engagemang, välbefinnande och trivsel via vår medarbetareundersökning, GPTW (Great Place To Work).

  • Vi lever efter våra kärnvärden inspiration, kvalitet, vardagsglädje och hållbarhet i alla våra processer. Säkerhet samt övriga arbetsmiljöfrågor är högt upp på agendan. Våra arbetsmiljömål för verksamheten följs löpande upp via vår skyddskommitté. Vi har ett aktivt friskvårdsarbete via det som hos oss kallas för Kom-i-Form. Att vara en mycket bra, professionell och attraktiv arbetsgivare, leverantör och partner är för oss högt prioriterat och ett arbete som pågår intensivt och är en naturlig del av vårt strategiska arbete.

  • Vi tar ett aktivt samhällsansvar i flera olika led, där "Team Rynkeby" är ett av många intiativ.