Miljövarudeklarationer (EPD)

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi gjort en utförlig livscykelanalys på de flesta av våra luckor och skåp. Med denna som grund har vi även tagit fram tredjepartgranskade miljövarudeklarationer. De finns listade nedan: