Miljövarudeklarationer (EPD)

Miljövarudeklarationerna för våra produkter beskriver produktens miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. I miljövarudeklarationen (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format.