Byggvarudeklarationer (BVD)

Syftet med byggvarudeklarationer är att material och produkters innehåll skall redovisas i vad mån dessa under sin livscykel påverkar miljön och deltar i kretsloppet. Rätt utformad blir en deklaration en värdefull dokumentation av en byggnads innehåll, en handling som i likhet med drift- och underhållsinstruktioner följer huset under hela dess livslängd. Byggvarudeklarationerna är ett bra medel för att kommunicera LCI (livscykelinventering) till beställare och användare. Ballingslöv har ett flertal byggvarudeklarationer som finns listade nedan.