Optimera vår miljöpåverkan

Optimera vår miljöpåverkan

Vår hållbarhetsstrategi
Optimera vår miljöpåverkan
Stärka människors hälsa och välmående
Främja respektfull affärsetik

Garantier/Trygghet

Hållbara produkter som garant för lång livslängd.

 • Att köpa ett kök från Ballingslöv är och ska vara en trygghet. Vi tillverkar kvalitetskök med en förväntad livslängd på 30-40 år och vi ser flera exempel på kök som fortfarande är väl fungerande efter 50-60 år.

 • Vi lämnar 10 års garanti på skåpstommar samt 20 års funktionsgaranti på lådor och gångjärn. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

Källsortering och säkert vatten

Vi gör det enkelt att sortera och underhålla ditt kök för lång livslängd

 • Källsortering blir en allt viktigare syssla och ett krav från såväl samhälle som från oss själva som kunder. Det viktiga är att ge bra möjligheter att – oavsett nivå på fraktionering – på ett enkelt och lätthanterligt sätt kunna källsortera på absolut bästa tänkbara sätt för dig och vår omvärld.

 • Vårt erbjudande ska passa för alla kommuners olika krav på hur sorteringen ska utföras avseende t ex fraktioner samt typ av påse för sortering av organiskt restavfall.

 • Ballingslöv erbjuder flera olika lösningar beroende på förutsättningarna i köket eller bostaden. Samtliga klarar givetvis Boverkets krav på källsortering/avfallshantering. Kika gärna på våra olika smarta lösningar för sortering här på vår hemsida eller i butik.

 • Den största risk som finns i ett kök är risken för en vattenskada. En vattenskada kan vara förödande för att få ut maximal linvslängd av ditt kök. Därför har vi länge arbetat med lösningar för att minimera skador vid eventuella vattenläckage. Med din leverans får du hos oss som standard alltid med ett vattentråg till våra sopskåp som fångar upp ett visst eventuellt läckage. Vill man ta steget vidare erbjuder vi även en lösning tillsammans med en av våra partners där vi har en liten ”puck” som läggs löst på plats där det kan finnas risk för vattenskada. Pucken varnar en app i din mobil om underlaget blir fuktigt. För bästa trygghet (”sova gott om natten”) erbjuder vi en mätare som känner av tryckfall på inkommande vatten. Vid eventuellt tryckfall stoppas inkommande vatten, denna lösning hindrar inte bara vattenskador i köket utan i hela hemmet oavsett om du är hemma eller inte.

Produktkvalitet / Märkningar

 • Ytbehandlingen är ett hjärta i vår slutliga produkt och en lucka kan till exempel genomgå upp till 30 olika moment bara i ytbehandlingen innan den har fått den finish och tålighet vi kräver för att nå sin maximala livslängd hemma hos dig.

 • Vi testar motståndskraften efter Möbelfaktas test (”Testing of surface durability”) för att få ett tredjepartsgodkännande kring kvaliteten och för att säkerställa att produkten klarar den livslängd som vi och våra kunder förväntar sig.

 • Vi följer minst Svensk standard (SS 839030:2017) för bedömning och klassificering av Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkningen. Dock finns det flera punkter där vi inte nöjer oss med de kraven och därför har satt egna tuffare interna krav.

 • Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera material, delkomponenter och processer för att stötta miljön. Idag är majoriteten av våra produkter bedömda och listade hos de vanligaste miljöbedömningarna.

 • Våra Byggvarudeklarationer (eBVD), där vi tillsammans med extern miljökonsult deklarerar produkterna, kompletteras med bedömningar/listningar hos BASTA, Sunda hus, Byggvarubedömningen och Svanen småhus.

Transportoptimering

 • Våra erfarna transportledare och chaufförer planerar och optimerar alla våra rutter utifrån att transportera så effektivt och smart som möjligt. Vårt kvalitetsarbete är också en viktig del i transporten för att säkerställa att dina produkter är felfria vid ankomst och att vi därmed undviker eventuella ersättningsleveranser.

 • När vi är ute på vägarna med våra eco-drive körda lastbilar passar vi på att hjälpa andra med sina transporter. Detta genom att ständigt eftersträva att transportera andras gods när våra bilar går i retur söderut. På så vis hjälper vi oss själva, erbjuder andra företag ett bra transportalternativ och minimerar miljöpåverkan. Det känns bra tycker vi.

 • Vi försöker hela tiden att investera i en en så miljösmart transportflotta som möjligt och använda den senaste reningstekniken. Alla våra chaufförer är utbildade och utbildas löpande i Eco-driving som handlar om att köra så miljömässigt smart som bara möjligt. Vi mäter och utvecklas hela tiden och våra chaufförer sätter en stor stolthet i att köra på det absolut resursklokaste sättet.

Köksinspiration Gastro ek vitpigmenterad och Bistro varmgrå
Transportoptimering