Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi

Vi tar ansvar kring ett långsiktigt och hållbart köksliv.

Läs vår hållbarhetsredovisning här

Svensktillverkade, hållbara produkter med maximal livslängd sedan 1929

Sedan 1929 har vi tillverkat kök i skånska Ballingslöv. Det gör vi fortfarande och kommer göra i många år framöver. Att tillverka produkter och ha nära till sina kunder samt arbeta med produkter med lång livslängd är det som skapat och än idag skapar Ballingslöv. Vi tillverkar produkter som kan användas under sin maximala livslängd och därefter återvinnas på ett bra och naturligt vis. Det kändes bra 1929 och det känns bra idag.

Vår värdekedja

Vår värdekedja

Vår värdekedja beskriver verksamhetens huvudområden, där vi påverkar miljön och samhället på varierande sätt i de olika stegen. Vår ambition är att sätta goda avtryck så långt det är möjligt och att minska de negativa.

Genom analys av vår värdekedja har vi identifierat var vi har störst påverkan och utifrån det har vi satt upp aktiviteter och mål. Därmed kan vi säkerställa att vi är relevanta i vårt hållbarhetsarbete och att vi riktar insatserna där de gör mest nytta. Vi har byggt vår strategi så att vi ska nå våra mål och samtidigt bidra till de globala målen.

Våra huvudpelare och strategiska initiativ

Utifrån vår värdekedja och riskanalys känner vi till vår påverkan och vad vi ska fokusera på. Därför utgår vi i vår hållbarhetsstrategi från tre huvudpelare. Huvudpelarna är nedbrutna i sju strategiska hållbarhetsinitiativ, som har till syfte att tydliggöra de områden där vi har goda möjligheter till förbättringar.

Tydliga mål har fastställts och ett flertal aktiviteter är både i gång och planerade. Vår hållbarhetsstrategi bygger på en samlad bild av de frågor som är viktiga för oss att hantera. Vi vet vart vi vill nå och med vår strategi har vi formulerat vår resa dit.

Vår hållbarhetsstrategi är en integrerad del av vår affärsverksamhet

Vår hållbarhetsstrategi är en integrerad del av vår affärsverksamhet
Se hur olika materialval
påverkar kökets klimatavtryck
Kökets klimatavtryck i siffror