Stärka människors hälsa och välmående

Stärka människors hälsa och välmående

Vi driver vår verksamhet med schyssta villkor för anställda och vår totala omgivning.

Stärka människors hälsa och välmående

Vi strävar efter att göra det möjligt för våra anställda att nå sin fulla potential, som en del i ett vinnande team, i en säker och hälsosam arbetsmiljö. Att vara ”A great place to work” och ta vårt ansvar som en viktig arbetsgivare och vara en god samhällsaktör är mycket viktigt för oss. För att stärka människors hälsa och välmående har vi valt två strategiska initiativ:

• Medarbetarnas engagemang
• Ansvarsfull arbetsgivare och samhällsaktör

Medarbetarnas engagemang

Våra medarbetares engagemang är helt avgörande för att lyckas med vår verksamhet. För att få medarbetarnas engagemang fokuserar vi på ansvarsfullt ledarskap, liksom byggandet av en inspirerande och respektfull företagskultur där ledarskapet präglas av samarbete, målstyrning och en genuin vilja att få våra medarbetare att stärkas och utvecklas, som en del i ett vinnande team.

En hälsosam och säker arbetsmiljö är en självklarhet och lika viktigt är jämlikhet och rättvisa samt jämställdhetsfrågor, exempelvis fördelningen mellan män, kvinnor och etnicitet i syfte att nå en bra balans.

Ansvarsfull arbetsgivare och samhällsaktör

För oss är det av yttersta vikt att vi agerar ansvarsfullt både gentemot våra medarbetare liksom i de lokala samhällena och globalt. Vi är stora arbetsgivare på mindre orter, vilket gör att vi har en betydelsefull roll utifrån arbetsplatstillfällen och samhällsmässiga aspekter.

Pris - Skånes friskaste företag

Ballingslöv AB har tilldelats priset Skåne läns friskaste företag. Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood och totalt har drygt 160 företag deltagit.

Mål

Mål 2022:
Minst ett initiativ med positiv social påverkan, per år

Status 2019:
Samtliga affärsenheter har under året haft ett flertal initiativ, såsom praktikplatser, lärlingsplatser samt hjälp till utsatta.

Ansvar för anställda och samhälle

 Bolaget som helhet, samtliga anställda samt våra leverantörer omfattas av Code of Conduct. Kraven som uttrycks i dessa etiska regler baseras huvudsakligen på internationella konventioner som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och tillämpliga konventioner från Internationella arbetsorganisationen, FN:s barnkonvention och principerna i FN:s Global Compact.

 En del av vårt samhällsengagemang syns i vår sponsring av lokal kultur- och idrott och även i projekt som ”Nolltolerans mot mobbning” i vår svenska skola. Vårt största enskilda bidrag går till Team Rynkeby/Barncancerfonden, där alla insamlade medel oavkortat går till barncancerforskning i de nordiska länderna. Vi stöttar och representerar även löpande i lokalt näringsliv och har dessutom medlemskap och styrelserepresentation i TMF, Svenskt Näringsliv.

 Vi samarbetar med grund-/gymnasieskolor, högskolor och universitet, t.ex. Teknikcollege och deltar aktivt som arbetsplats för studenter under deras VFU (verksamhetsförlagda utbildning – praktikplats under universitet-/högskolestudier).

 Ballingslöv AB arbetar strukturerat och systematiskt med samtliga processer inom ramen för ”människan”/HR. Vi mäter fortlöpande våra medarbetares engagemang, välbefinnande och trivsel via vår medarbetareundersökning, GPTW (Great Place To Work).

 Vi lever efter våra kärnvärden inspiration, kvalitet, vardagsglädje och hållbarhet i alla våra processer. Säkerhet samt övriga arbetsmiljöfrågor är högt upp på agendan. Våra arbetsmiljömål för verksamheten följs löpande upp via vår skyddskommitté. Vi har ett aktivt friskvårdsarbete via det som hos oss kallas för Kom-i-Form. Att vara en mycket bra, professionell och attraktiv arbetsgivare, leverantör och partner är för oss högt prioriterat och ett arbete som pågår intensivt och är en naturlig del av vårt strategiska arbete.
Se hur olika materialval
påverkar kökets klimatavtryck
Kökets klimatavtryck i siffror