Produkt-kvalitet / Märkningar

Miljö certifieringar

När vi frågar om associationer kring Ballingslöv är svaret oftast - Kvalitet. En association vi är stolta över och som påvisar att vi lyckas med det vi eftersträvar - ett hållbart köksliv. Kvalitet är ett av våra fyra kärnvärden och ett signum för allt vi gör. Det ska genomsyra alla våra produkter och processer. Vi säkerställer också vår kvalitet genom flera olika certifieringar samt miljö- och kvalitetsmärkningar.

Produkt-kvalitet / Märkningar

 Ytbehandlingen är ett hjärta i vår slutliga produkt och en lucka kan till exempel genomgå upp till 30 olika moment bara i ytbehandlingen innan den har fått den finish och tålighet vi kräver för att nå sin maximala livslängd hemma hos dig.

 Vi testar motståndskraften efter Möbelfaktas test (”Testing of surface durability”) för att få ett tredjepartsgodkännande kring kvaliteten och för att säkerställa att produkten klarar den livslängd som vi och våra kunder förväntar sig.

 Vi följer minst Svensk standard (SS 839030:2017) för bedömning och klassificering av Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkningen. Dock finns det flera punkter där vi inte nöjer oss med de kraven och därför har satt egna tuffare interna krav.

 Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera material, delkomponenter och processer för att stötta miljön. Idag är majoriteten av våra produkter bedömda och listade hos de vanligaste miljöbedömningarna.

 Våra Byggvarudeklarationer (eBVD), där vi själva deklarerar produkterna kompletteras med bedömningar/listningar hos BASTA, Sunda hus, Byggvarubedömningen och Svanen småhus.