Ansvar för anställda och samhälle

En ansvarsfull arbetsgivare

Vi driver vår verksamhet med schyssta villkor för anställda och vår totala omgivning.

Ansvar för anställda och samhälle

 Bolaget som helhet, samtliga anställda samt våra leverantörer omfattas av Code of Conduct. Kraven som uttrycks i dessa etiska regler baseras huvudsakligen på internationella konventioner som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och tillämpliga konventioner från Internationella arbetsorganisationen, FN:s barnkonvention och principerna i FN:s Global Compact.

 Det pågår även sponsring av lokalt föreningsliv, dels kultur- och idrott men även exempel som ”Nolltolerans mot mobbning” i vår svenska skola. Den största sponsring som görs är den till Team Rynkeby/Barncancerfonden, där alla insamlade medel oavkortat går till barncancerforskning i de nordiska länderna. Även sponsring samt representation i lokalt näringsliv pågår löpande och medlemskap och styrelserepresentation i TMF, Svenskt Näringsliv.

 Vi samarbetar även med grund-/gymnasieskolan, högskolor och universitet, ex är Teknikcollege och som arbetsplats för studenter under deras VFU (verksamhetsförlagda utbildning – praktikplats under universitet-/högskolestudier).

 Ballingslöv AB arbetar strukturerat och systematiskt med samtliga processer inom ramen för ”människan”/HR. Vi mäter fortlöpande våra medarbetares engagemang, välbefinnande och trivsel via vår medarbetareundersökning, GPTW.

 Vi lever efter våra kärnvärden inspiration, kvalitet, vardagsglädje och hållbarhet i alla våra processer. Säkerhet samt övriga arbetsmiljöfrågor är högt upp på agendan. Vi har arbetsmiljömål för verksamheten och dessa följs löpande upp via vår skyddskommitté. Vi har ett aktivt friskvårdsarbete via det som hos oss
kallas för Kom-i-Form. Att vara en mycket bra, professionell och attraktiv arbetsgivare, leverantör och partner är för oss högt prioriterat och ett arbete som pågår intensivt och är en naturlig del av vårt strategiska arbete.