Smarta transporter

Transporten och miljön

Vi arbetar med att minimera miljöpåverkan när vi transporterar hem våra produkter till dig. Transporter har tydlig påverkan på vår totala utsläppsmängd av koldioxid så vi arbetar aktivt med att minimera vår påverkan. Vi har egna lastbilar så att vi kan ha full kontroll på att transporten optimeras på bästa vis. Vi har saken i egna händer och det är ett ansvar vi trivs med. 

Transportoptimering

 Våra erfarna transportledare och chaufförer planerar och optimerar alla våra rutter utifrån att transportera så effektivt och smart som möjligt. Vårt kvalitetsarbete är också en viktig del i transporten för att säkerställa att dina produkter är felfria vid ankomst och att vi därmed undviker eventuella ersättningsleveranser.

 När vi är ute på vägarna med våra eco-drive körda lastbilar passar vi på att hjälpa andra med sina transporter. Detta genom att ständigt eftersträva att transportera andras gods när våra bilar går i retur söderut. På så vis hjälper vi oss själva, erbjuder andra företag ett bra transportalternativ och minimerar miljöpåverkan. Det känns bra tycker vi.

 Vi försöker hela tiden att investera i en en så miljösmart transportflotta som möjligt och använda den senaste reningstekniken. Alla våra chaufförer är utbildade och utbildas löpande i Eco-driving som handlar om att köra så miljömässigt smart som bara möjligt. Vi mäter och utvecklas hela tiden och våra chaufförer sätter en stor stolthet i att köra på det absolut resursklokaste sättet.