Schysst tillverkat i Ballingslöv

Svensktillverkat

Sedan 1929 har vi tillverkat våra produkter i skånska Ballingslöv med omsorg om anställda och miljö.

Schysst tillverkat i Ballingslöv

 Genom att vara självförsörjande i stora delar av våra processer kan vi ta ett stort och tydligt ansvar. Vi har sakerna i våra egna händer och det ansvaret tycker vi om att förvalta på bästa sätt för hela vår omvärld – kunder, anställda och vår påverkan på våra gemensamma resurser. Det är med detta som grund vi utvecklat Ballingslöv under 90 år och vi har ingen annan ambition än att fortsätta skapa ett hållbart köksliv även i framtiden.

 Den yttersta nivån av att skapa ett hållbart köksliv är att tillverka produkter som har en lång livslängd och tål de dagliga utmaningarna i ett kök på bästa sätt. Därför är vi ytterst noggranna när och hur vi väljer material och hur vi designar våra produkter. Vår ambition är att med detta som grund tillverka ett kök när andra tillverkar två.

 Med vår långa historia och 90 år av ansvarstagande i svensk tillverkning gör vi också allt vi kan för att på bästa sätt kunna komplettera äldre kök med eventuella uppdateringar som kan tänkas behövas.