Ansvarstagande, certifierade partners

Certifierade partners

När vi väljer partners/leverantörer för att skapa en bra kvalitetssäkrad och hållbar produkt ställer vi höga krav på såväl produkterna samt att leverantörerna agerar enligt vår Code of conduct.

Ansvarstagande, certifierade partners

 Ett av våra nyckeltal i hållbarhetsredovisningen, kopplat till mänskliga rättigheter är att varje leverantör signerar Ballingslövskoncernens Code of Conduct som säkerställer att produkterna tas fram på ett sätt som är bra för miljön och människan.
Vår ambition är också att i urvalsprocessen av leverantörer ta stor hänsyn till hur de presterar hållbarhetsmässigt och i möjliga fall låta den faktorn vara betydande i selekteringen. Hållbarhetscertifieringar, ursprungskontroller och transparenta varudeklarationer är delar som kan påvisa framdrift i leverantörers hållbarhetsarbete.

 Fundamentet i miljöarbetet är vårt ledningssystem, certifierat mot ISO 14001: 2015. Detta har vi sedan första certifieringen 1997 kontinuerligt utvecklat till ett stöd för att nå ständig framdrift i miljörelaterade frågor.
Systemet är känt i hela organisationen och väver samman relevant information med rutiner, arbetsbeskrivningar, mål, handlingsplaner och policys.
Miljöledningssystemet är levande och utvecklas och underhålls löpande av ansvariga inom respektive miljöområde.