Birka

Birka kulör är en slät kökslucka med avrundad kant som finns i samtliga av våra målade standardfärger. Alla köksluckor från serien Birka har en fräst kantprofil. Birka är en klassiker som alltid ligger rätt i tiden.