Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer

Syftet med byggvarudeklarationer är att materials och produkters innehåll skall redovisas i vad mån dessa under sin livscykel påverkar miljön och deltar i kretsloppet.
Rätt utformad blir en deklaration en värdefull dokumentation av en byggnads innehåll, en handling som i likhet med drift- och underhållsinstruktioner följer huset under hela dess livslängd.

Byggvarudeklarationer (BVD) - Ballingslöv Projekt

Byggvarudeklarationerna kan sägas vara ett bra medel för att kommunicera LCI (livscykelinventering) till beställare och användare. Ballingslöv har ett flertal byggvarudeklarationer som finns listade nedan.