BIM-Object

BIM-Object

Vi på Ballingslöv är anslutna till BIMObject för att kunna ge dig i föreskrivande led en god och bra service genom nedladdningsbara objekt.

Se våra produkter hos BIMObject

BIM-Object

Med BIM skapas virtuella kopior på våra produkter som BIM-objekt. Dessa objekt gör våra produkter mer lättillgängliga, informativa och synliga i byggprocessen. Du hittar våra produkter på vår portal på BIMObjects hemsida.