Miljömärkningar

Miljömärkningar - Ballingslöv

De flesta av våra luckor och stommar är bedömda eller listade eller på annat sätt godkända hos de vanligast förekommande bedömningsorganen, såsom BVB, Sunda hus, Svanen småhus med flera. Nedan finner du en enkel lista över status på våra vanligaste skåpsluckor och stommar samt bänkskivor.
Produkterna som är markerade i BASTA-kolumnen nedan är BASTA-registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se: www.bastaonline.se.
Ballingslöv är också anslutna till El-kretsen, och säkrar på så sätt att konsumenter fritt ska kunna returnera våra el-produkter till återvinningscentralerna runt om i landet.

Produktnamn Byggvarudeklaration (BVD) BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
STOMMAR
Ballingslöv Stomme Melamin ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv Stomme Målad Byggvarudeklaration Öppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv Stomme Fanerad ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
SKÅPSLUCKOR
Ballingslöv skåpslucka Gastro ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Star ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Studio ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Meny ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Harmoni ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Stil ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Solid ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Birka ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Bistro ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Line ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Solid ek natur ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus--- BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Metro ek natur ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus--- BREEAM--- Miljöbyggnad---
Ballingslöv skåpslucka Birka ek natur ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus--- Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Line ek natur Byggvarudeklaration Öppna eBVD BASTA Sundahus--- Byggvarubedömningen--- Svanen Småhus--- BREEAM--- Miljöbyggnad---
Ballingslöv skåpslucka Style vit ek ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus--- BREEAM Miljöbyggnad
Ballingslöv skåpslucka Plan ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad
BÄNKSKIVOR
Ballingslöv bänkskiva i laminat ByggvarudeklarationÖppna eBVD BASTA Sundahus Byggvarubedömningen--- Svanen Småhus BREEAM Miljöbyggnad