Sortering för hållbart köksliv

Smart sortering, vattensäkrat kök

Kökets mest använda skåp är sopskåpet. Vi har utvecklat ett eget sopskåp med ett optimalt inrede för att göra sorteringen så bekväm och enkel som möjligt då källsorteringen är en viktig del i vad vi som konsumenter direkt kan göra för att bidra till en mer hållbar framtid. Det ska vara enkelt att göra rätt helt enkelt. 

Källsortering och säkert vatten
Vi gör det enkelt att sortera och underhålla ditt kök för lång livslängd

 Källsortering blir en allt viktigare syssla och ett krav från såväl samhälle som från oss själva som kunder. Det viktiga är att ge bra möjligheter att – oavsett nivå på fraktionering – på ett enkelt och lätthanterligt sätt kunna källsortera på absolut bästa tänkbara sätt för dig och vår omvärld.

 Vårt erbjudande ska passa för alla kommuners olika krav på hur sorteringen ska utföras avseende t ex fraktioner samt typ av påse för sortering av organiskt restavfall.

 Ballingslöv erbjuder flera olika lösningar beroende på förutsättningarna i köket eller bostaden. Samtliga klarar givetvis Boverkets krav på källsortering/avfallshantering. Kika gärna på våra olika smarta lösningar för sortering här på vår hemsida eller i butik.

 Den största risk som finns i ett kök är risken för en vattenskada. En vattenskada kan vara förödande för att få ut maximal linvslängd av ditt kök. Därför har vi länge arbetat med lösningar för att minimera skador vid eventuella vattenläckage. Med din leverans får du hos oss som standard alltid med ett vattentråg till våra sopskåp som fångar upp ett visst eventuellt läckage. Vill man ta steget vidare erbjuder vi även en lösning tillsammans med en av våra partners där vi har en liten ”puck” som läggs löst på plats där det kan finnas risk för vattenskada. Pucken varnar en app i din mobil om underlaget blir fuktigt. För bästa trygghet (”sova gott om natten”) erbjuder vi en mätare som känner av tryckfall på inkommande vatten. Vid eventuellt tryckfall stoppas inkommande vatten, denna lösning hindrar inte bara vattenskador i köket utan i hela hemmet oavsett om du är hemma eller inte.