Smarta funktioner i köket

Smarta
funktioner
i köket

Köket med fokus på ny teknik och smarta inbyggda funktioner är framtidens kök.

Det smarta köket

Kök med smarta funktioner är en viktig del i hemmet. Ett smart kök är inte bara snyggt, ett smart kök har dessutom fokus på ny teknik och god funktionalitet. Köket på bilden innehåller flera av våra smarta funktioner som kanske inte alltid syns men som märks i ditt användande.

 • Miljö - Mål och riktlinjer

  Smarta funktioner - 1

  Miljöarbetet är en kontinuerlig process utan slut. Vi sätter hela tiden upp nya mål och riktlinjer, inte minst vad gäller våra mål att minska utsläppen och vår energiförbrukning. Tack vare vår tradition och våra engagerade medarbetare finns det idag ett väl strukturerat miljö- och kvalitetsarbete hos oss på Ballingslöv.

 • Smarta funktioner - 2

  Trots att trä är en råvara som i sig är naturlig, strävar vi efter att minimera miljöpåverkan genom att ställa krav på tillverkare och leverantörer så att produkterna följer gällande miljönormer och, i ursprungsledet, ett miljövänligt och ansvarsfullt skogsbruk.

 • Smarta funktioner - 3

  Ledstjärnan i Ballingslövs miljöarbete är kretsloppstänkande. Detta är en viktig utgångspunkt redan i design- och utvecklingsfasen av en ny produkt. Så mycket som möjligt ska vara biologiskt nedbrytbart utan att produkten tappar i livslängd.

 • Miljö - Samordnade transporter

  Smarta funktioner - 4

  En av de största miljöbelastande faktorerna i Ballingslövs verksamhet är transporterna. Att minska miljöpåverkan inom detta område kommer att vara viktigt under lång tid framöver. För att optimera logistiken har Ballingslöv sedan 2005 en egen avdelning med lastbilar och anställda chaufförer. Genom samordning och effektiv logistik kan vi se till att bilarna alltid kör så fullastade som möjligt.