Överskåp kök - STANDARD (1)

Vårt kökssortiment är idag indelat på två olika köksstommar, "STANDARD" och "HÖG". Just nu tittar du på köksskåp som finns tillgängliga för köksstomme "STANDARD".
Du kan få följande köksluckor till köksstomme "STANDARD": Birka, City, Harmoni, Line, Meny, Metro, Nordic, Solid, Star, Stil, Studio, Style.