Ballingslöv söker nya återförsäljare

Ballingslöv söker ständigt nya återförsäljare

90 år av framgång

Ballingslöv AB är en av Sveriges ledande tillverkare av kök och bad med egen produktion i Ballingslöv i norra Skåne. Sedan 1929 har vi tillverkat kvalitetsprodukter för den nordiska marknaden. 

Försäljningen till konsumentmarknaden sker dels via partners inom byggmaterialhandeln men också till färgbutiker, vitvarubutiker och till fristående profilerade köksbutiker. Därutöver sker försäljning direkt till hustillverkare och projektmarknaden.

2018 omsatte Ballingslöv AB drygt 1 miljard kronor.

Fler framgångsrika samarbetspartners och återförsäljare sökes – kanske är du en av dem?

Ballingslöv planerar att öppna ett antal nya profilerade köksbutiker under 2017-2019. Därför vill vi komma i kontakt med personer/företag som är intresserade av ett långsiktigt och lönsamt samarbete med oss.

5 starka skäl att välja Ballingslöv

Som återförsäljare eller profilerad köksbutik får du möjlighet vara en del av vårt välrenommerade varumärke, du får marknadsstöd och support, samtidigt som du har kvar friheten som det innebär att driva egen verksamhet.

1. Ett attraktivt varumärke med en bred produktportfölj

Varumärket Ballingslöv har en stark positionering i Sverige och Norge, är känt för sin höga kvalitet, goda design och har också ett av marknadens bredaste sortiment. I en växande marknad där allt fler lägger allt mer pengar och tid på inredning och design är det viktigt att vara konkurrenskraftig när det kommer till att möta kundens verkliga behov och drömmar.

2. Attraktiv finansiering

Som återförsäljare till Ballingslöv erbjuds du ett mycket attraktivt finansieringspaket. Sett till hela projektet kommer vi kunna erbjuda finansiering upp till 30-50%. Resten finansierar du med egna medel, lån från bank/leasingbolag och ibland även via bidrag från fastighetsägaren. Du behöver inte heller ligga på något större lager i butiken och du kommer heller inte få några större problem med kassaflöde då kunden betalar en handpenning i samband med köpet.

Detta skapar sammantaget goda möjligheter att snabbt nå lönsamhet. Ballingslöv hjälper dig att räkna på de olika finansieringsalternativ som finns till hands från fall till fall.

3. Koncept- och affärsutveckling

Utan konceptutveckling stagnerar för eller senare all affärsverksamhet. Ballingslöv investerar kontinuerligt i utveckling av ny produkter, koncept, marknadsföring, affärssystem m.m.. Allt för att säkerställa att verksamheten möter upp mot våra kunders efterfrågan och behov och att kedjan och dess återförsäljare fortsätter att vara lönsamma.

Exempel på en sådan utveckling är att vi de senaste åren har blivit allt bättre på att kartlägga och förstå hur våra kunder ser ut, var de finns, hur våra kampanjer påverkar trafiken till butikerna, vilka butikslägen som fungerar bäst osv. Kunskaper som direkt kommer nya återförsäljare till del och möjliggör en flygande start på varje ort där vi öppnar.

4. Branschens bästa utbildning och support

Vi har förstått att vår egen tillväxt är beroende av våra återförsäljares framgång. Därför investerar vi tid och resurser för att hjälpa återförsäljarna att utveckla sin verksamhet.

Vår grundutbildning för nya Ballingslövsbutiker är till exempel en intensivutbildning framtagen för att lära handlaren att hantera de mest väsentliga delarna för att nå framgång under vårt varumärke.

Utbildningen täcker bl.a.:
Produktkunskap, köksplanering, ritprogram (CAD), sälj- och marknadsföring, projektförsäljning, ekonomi och administration, personal

Som befintlig återförsäljare får du stöd och support via regelbundna besök från huvudkontoret. I din dagliga drift har du hjälp av vår omfattande handbok som finns tillgänglig och uppdaterad via Intranätet. Behöver du ringa fråga om någonting finns vi alltid tillhands under normala öppettider.

Oavsett hur länge du varit återförsäljare till Ballingslöv kommer vi fortsätta att erbjuda vidareutbildning.

5. Kraftfull och effektiv marknadsföring

Ballingslövs marknadsavdelning stödjer dig i din lokala marknadsföring genom kraftfull nationell marknadsföring. Våra kampanjer bidrar till att stärka vår varumärkesprofil och anseendet hos alla våra återförsäljare. Målgrupperna som vi jobbar mot är slutkonsumenter, återförsäljare, byggvaruhandeln, projektmarknaden, fastighetsägare och arkitekter.

Här är exempel på aktiviteter som vi utvecklar och tar fram centralt som gynnar dig lokalt:
- Varumärkes byggande och säljande annonsering.
- Kataloger för kök, bad och förvaring.
- Annonser för lokala och regionala butiker.
- Säljdrivande aktiviteter och material i butik.
- Varumärkes byggande reklamfilmer för TV och Internet.
- Underhåll och utveckling av www.ballingslov.se och butikernas egna undersidor.
- Annonser på Internet, lokalt och nationellt.

”Återförsäljarnas framgång är vår framgång.”

Hur går du vidare?

1. Kontakta oss

Som ett första steg vill vi att du kontaktar Anders Jönsson på tfn 0451-46000.
Första samtalet handlar om att ge dig ytterligare information samt att ta reda på om det finns förutsättningar för dig att öppna på den ort där du bor. Faller samtalet väl ut bokar vi in ett fysiskt möte alternativt ett längre telefonmöte. Detta för att mer i detalj gå igenom vilka målsättningar du själv har, diskutera ekonomi och startkostnader, finansiering, utbildning m.m. Vi kommer också uppmuntra dig att själv besöka ett antal Ballingslövsbutiker för att du ska lär dig mer om vem vi är och vad vi erbjuder våra kunder.

2. Dags att planera

Efter de första kontakterna med oss kommer du ha en ganska bra bild av om Ballingslöv skulle kunna vara en intressant samarbetspartner för dig. Självklart är detta ömsesidigt. Känns det rätt oss båda vill vi att du som ett nästa steg börjar planera och skissa på en budget för egen Ballingslövsbutik.

Exempel på frågor som du då behöver fundera på är:
Vilken omsättning kan du förvänta dig i det aktuella området?
Vilken lön vill du kunna ta ut från verksamheten?
Hur många anställda ska du ha?
Hur ska du lösa finansieringen av ditt företag?

Vi kommer ge dig stöd och hjälp i denna process. Vi kommer erbjuda en mall för dina beräkningar och ge dig en del nyckeltal som exempelvis hyra, personal, marginaler etc. Allt för att du ska kunna räkna så realistiskt som möjligt. Samtidigt ser vi gärna att du tar hjälp av en extern oberoende rådgivare när du gör din beräkningar. Detta kommer göra dig extra trygg i våra fortsatta diskussioner.

3. Signering av föravtal

Efter att du har gjort din budget kommer vi att titta närmare på hur vårt samarbetsavtal ser ut i praktiken. Om du efter denna process har bestämt dig för att du vill öppna en egen Ballingslövsbutik, under förutsättning att vi hittar en lämplig lokal på den ort som du är intresserad av, så tecknar vi ett tidsbegränsat föravtal (letter of intent).

Därefter kommer Ballingslöv tillsammans med dig påbörja arbetet med att finna en lämplig lokal för din kommande butik.

4. Lokalsökning, förhandling och tecknande av hyreskontrakt

Att vi hittar en riktigt bra lokal för din verksamhet är förmodligen avgörande för hur väl du kommer lyckas i framtiden. Ballingslöv har stor erfarenhet av vilka lokaler och vilket läge som ger framgång. Vi vet var ska leta och vi hittar förhoppningsvis en lokal ganska snabbt. Så fort vi hittat en lokal som vi båda är nöjda med kommer vi hjälpa dig att förhandla fram en så bra lokalhyra som möjligt. Vi kommer också hjälpa dig att rita på hur lokalen ska se ut, vilken inredning du kommer behöva och räkna på vad eventuella ombyggnationer av lokalen kommer kosta. Tillsammans gör vi en detaljerad investeringskalkyl som ligger till grund för dina finansieringsbeslut.
Faller allt på plats så tecknas hyreskontraktet samtidigt som ditt aktiebolag tecknar återförsäljaravtal med Ballingslöv AB.

5. Projektledning och byggnation

Efter att du signerat ditt hyreskontrakt och återförsäljaravtal kommer Ballingslöv hjälpa dig att bygga butiken. Ballingslöv kommer projektleda och hjälpa dig styra in rätt kompetens vid rätt tillfälle för att få butiken klar på utsatt tid. Parallellt med detta kommer du påbörja din utbildning för att vara klar i god tid till att butiken står färdig.

6. Utbildning

För att ge dig bästa förutsättningar att lyckas från start har vi tagit fram en skräddarsydd utbildning. Utbildningen täcker de specifika områden som är viktiga för lyckas. Exempelvis kommer vi gå igenom produktkunskap, köksplanering, ritprogram (CAD), affärssystem och orderläggning, sälj- och marknadsföring, ekonomi, personal, kundservice – och reklamationer.

Utbildningen kommer förläggas till Ballingslövs huvudkontor, men också hos samarbetspartners och befintliga återförsäljare/butiker. Utbildningens utformning och längd kommer anpassas till din egen erfarenhet och bakgrund. Allt för att skapa bästa förutsättningar för just dig och dina behov.

7. Butiksöppning

Utbildad och klar, med en skinande ny butik är du äntligen framme vid öppning.
Inför öppningen kommer vår marknadsavdelning hjälpa dig att planera och genomföra en lokal annons- och Pr-kampanj. Du kommer få en egen undersida på www.ballingslov.se med egen text, öppettider och kontaktuppgifter till dig och din personal. I samband med öppningen kommer vi också finnas på plats och hjälpa dig i butiken.

Låter det intressant? Vill du veta mer?

Kontakta gärna Anders Jönsson på tfn 0451-460 00.