Annonsbeställning - Ballingslöv

Önskar du ladda ner färdiga kampanjannonser?

Klicka här för att ladda ner färdiga kampanjannonser

Övriga annonsbeställningar skickas in via detta formulär

Detta formulär är avsett för Ballingslövs återförsäljare. Syftet är ej att tidningens annonsavdelning lägger beställningen åt er, samtliga beställningar ska nämligen korrekturläsas av återförsäljaren. För att vi ska kunna hantera alla annonser och säkerställa att vi gör rätt beställningar i rätt ordning så ber vi er att skicka in era annonsbeställningar via detta formuläret.
Notera att det är er skyldighet att korrekturläsa annonsen och säkerställa att inga felaktigheter förekommer i korrekturet. Det är även er skyldighet att tillhandahålla oss exakta mått för annonsens bredd och höjd, dessa uppgifter ska ni få från tidningen i samband med köpet.
Efter godkänt korrektur är det du som återförsäljare som skickar in annonsen till tidningen. Ballingslövs marknadsavdelning har enbart kontakten mot återförsäljaren.

Vi behöver minst TVÅ DYGNS FRAMFÖRHÅLLNING, helst mer, för att kunna garantera att annonserna kommer fram till dig i tid.
Har ni inte fått något korrektur på morgonen samma dag som ni har införandet, vänligen hör av er per telefon till marknadsavdelningen.

Tänk på detta när du fyller i formuläret

  • Saknas annonsmått, begär det från tidningen som annonsen ska publiceras i. För tryckta annonser behöver vi bredd och höjd i mm. För bannerannonser behöver vi bredd och höjd i pixlar.

  • Kontrollera att du fyllt i en korrekt e-post adress i fältet "E-post". Är e-post adressen felaktig kommer korrekturet ej att komma fram.

  • Ska ni beställa mer än en annons? Vänligen skicka annonserna i separata beställningar i så fall. 1 st annons / inskickat formulär.

  • Se till att boka dina annonser med god framförhållning. För att garantera att dina annonser kommer fram i tid behöver vi ha beställningen här 1-2 dagar innan "Deadline".

Meddelande till alla banner-annonsörer

Tänk på att alltid bifoga en teknisk specifikation från tidningen under avsnittet "Bifoga bilaga". Annars vet vi nämligen inte vilka krav bannern måste uppfylla.
Din säljare på tidningen hjälper dig att få tag i denna specifikation.

Önskar du skicka med ett manus till beställningen?

Använd fältet "Bifoga bilaga" för att göra detta. På så vis får vi all information som hör till beställningen i ett och samma e-post meddelande. Dessutom kan vi säkerställa att den preson som ska producera annonsen även har fått bifogat manus.

* Obligatoriska uppgifter