Miljöarbetet på ballinglöv

Miljöarbetet på ballingslöv

Vill du läsa mer om vårt miljöarbete på Ballingslöv?

Läs foldern här

Miljön är viktig

Miljön är viktig. På Ballingslöv har vi som målsättning att ständigt minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. Det omfattar alla områden som vi själva kan påverka såsom val av råvaror, leverantörer, transporter, energianvändning, utsläpp, med mera.
Det ligger i vår tradition att tillverka produkter med hög kvalitet. Produkter som håller i längden. För oss hänger kvalitet och miljö starkt ihop.

Det är en av anledningarna till varför vi väljer att tillverka i Sverige. När en produkt från Ballingslöv har tjänat ut sin rätt kan 99 procent återvinnas som energi och resterande delen materialåtervinnas.

 • Miljö - Mål och riktlinjer

  Mål och riktlinjer

  Miljöarbetet är en kontinuerlig process utan slut. Vi sätter hela tiden upp nya mål och riktlinjer, inte minst vad gäller våra mål att minska utsläppen och vår energiförbrukning. Tack vare vår tradition och våra engagerade medarbetare finns det idag ett väl strukturerat miljö- och kvalitetsarbete hos oss på Ballingslöv.

 • Höga krav i alla led

  Trots att trä är en råvara som i sig är naturlig, strävar vi efter att minimera miljöpåverkan genom att ställa krav på tillverkare och leverantörer så att produkterna följer gällande miljönormer och, i ursprungsledet, ett miljövänligt och ansvarsfullt skogsbruk.

 • Kretsloppstänkande

  Ledstjärnan i Ballingslövs miljöarbete är kretsloppstänkande. Detta är en viktig utgångspunkt redan i design- och utvecklingsfasen av en ny produkt. Så mycket som möjligt ska vara biologiskt nedbrytbart utan att produkten tappar i livslängd.

 • Miljö - Samordnade transporter

  Samordnade transporter

  En av de största miljöbelastande faktorerna i Ballingslövs verksamhet är transporterna. Att minska miljöpåverkan inom detta område kommer att vara viktigt under lång tid framöver. För att optimera logistiken har Ballingslöv sedan 2005 en egen avdelning med lastbilar och anställda chaufförer. Genom samordning och effektiv logistik kan vi se till att bilarna alltid kör så fullastade som möjligt.

Vårt miljöarbete genom åren

Som det miljömedvetna företag vi är jobbar vi givetvis ständigt med förbättringar i vårt miljöarbete. Här är några milstolpar i vårt pågående miljöarbete.

 • Utsläpp av organiska lösningsmedel

  Utsläpp av organiska lösningsmedel

  •  1992, 1995, 2010 och 2011 gjordes investeringar i effektiva reningsanläggningar
  •  1995 och 2003 installerades destillationsutrustningar
  •  Totalt renas idag 115 000 m3/h lösningsmedelbemängd luft i timmen

 • Utsläpp av stoft från panncentral

  Utsläpp av stoft från panncentral

  •  1984 påbörjades arbetet med rökgasrening
  •  Flera investeringar har gjorts genom åren
  •  Utsläppen har minskat från 195 mg/nm3 1989 till 9 mg/Nm3 tg

 • Energiförbrukning

  Energiförbrukning

  •  1984 installerades en ny panna som möjliggör uppvärmning via förbränt materialspill
  •  Flera investeringar har gjorts genom åren i exempelvis ledbelysning, lågenergilampor och frekvensstyrda flöden för att minska elanvändningen

 • Avfallshantering

  Avfallshantering

  •  1995 påbörjades källsortering i sju avfallsslag vilket innebar en reduktion av deponiavfall med 75 %
  •  Idag sorteras 46 avfallstyper varav 15 klassas som farligt avfall

Miljö certifieringar - Ballingslöv

På Ballingslöv har vi som målsättning att ständigt minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. Det omfattar alla områden som vi själva kan påverka såsom val av råvaror, leverantörer, transporter, energianvändning, utsläpp, med mera.

 • logo fsc

  FSC

  FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. T ex är samtliga våra träbänkskivor tillverkade av FSC-certifierat virke.

  Vill du veta mer?

 • logo fti

  FTI

  Ballingslöv är anslutna till FTI som ser till att insamling och återvinning fungerar.

  Vill du veta mer?

 • logo iso 14001

  ISO 14001

  Ballingslövs miljöpolicy är ledstjärnan i miljöledningsarbetet enligt ISO 14001.

  Vill du veta mer?

 • logo ecodriving

  EcoDriving

  Ballingslövs chaufförer är utbildade i ecodriving för att minska utsläppen av växthusgaser från fordonen.

  Vill du veta mer?